Меню Затваряне

Контрол на достъп – Доставка и монтаж

контрол на достъп

Системата за контрол на достъп и работно време осигурява централизирано управление и контролиран достъп до помещения, сгради, асансьори и др. Това се осъществява по няколко начина:

  • с безконтактна чип карта;
  • лицево разпознаване;
  • индивидуален код;
  • биометрични системи.

При прочитане на картата или друг вид оторизация от контролер се извършва проверка за правата на достъп. Ако той е разрешен се подава сигнал за отключване към електромагнитен механизъм,турникет, бариера и др. Контролерите могат да бъдат както самостоятелни, така и свързани в единна мрежова система в зависимост от изискването на конкретната система за контрол на достъп и работно време. Съществуват най-различни решения в зависимост от нуждите и изискванията.

Повече информация за самите продукти, може да намерите на продуктовият ни сайт –  виж повече
Продукти на партньори

Call Now Button