Меню Затваряне

Контрол на достъпа – монтаж и сервиз

Системата за контрол на достъп осигурява централизирано управление и контролиран достъп до помещения, сгради, асансьори и др. Това се осъществява по няколко начина: с безконтактна чип карта, лицево разпознаване, индивидуален код, биометрични системи като при прочитане на картата или друг вид оторизация от контролер се извършва проверка за правата на достъп, ако той е разрешен се подава сигнал за отключване към електромагнитен механизъм,турникет, бариера и др. Контролерите могат да бъдат както самостоятелни, така и свързани в единна мрежова система в зависимост от изискването на конкретното решение. Съществуват най-различни решения в зависимост от нуждите и изискванията.

Повече информация за самите продукти, може да намерите на продуктовият ни сайт –  виж повече

Call Now Button