Абонаментна поддръжка на домофони и домофонни системи за Вашия вход

Абонаментна поддръжка на домофони и домофонни системи  за Вашия вход

С цел подобряване качеството на обслужване на нашите клиенти

за Абонаментно сервизно обслужване на домофонна система

Какво включва: поддръжка на входно звънчево табло, разговорна част, домофонна централа, ел. насрещник, домофонни апарати в апартаментите, кабелна домофонна инсталация както и система за контрол на достъп с чип или код( ако има изградена такава). 
Не включва: разходи за материали и техника. 

Предимства: 
- Приемане и диагностициране на повреда до 24 часа. 
- Нашите клиенти се ползват с предимство при приемане и отстраняване на заявена повреда. 
- Ползвате преференциални цени на домофонна техника и материали. 
- Получавате качествено и коректно обслужване от фирмата. 

Как работим: 
- Подписва се договор за поддръжка с ясно упоменати срокове и начин на работа. 
- Изготвяне на индивидуално досие в нашата картотека, там ще се води история на всички извършени ремонти и подменени резервни части( на коя дата, кой техник и каква дейност е извършена)

При желание от ваша страна фирмата може да поеме и поддръжка на осветление в общите части на входа

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code