Готови комплекти

Алармена система за дома или офис Преглед отблизо

Алармена система за дома или офис

BSM Saturn Home 3 е предназначена за охрана на малки обекти – апартаменти, магазини, офиси, складове и други обекти с до 2 отделни зони. Има вграден захранващ блок и двойно бронирана сирена.

Повече детайли

94,00 лв

Добавяне в списъка ми с желания

Техническо описание

Цвят Бял
Вид монтаж Повърхностен монтаж

Повече информация

BSM Saturn Home 3 е предназначена за охрана на малки обекти – апартаменти, магазини, офиси, складове и други обекти с до 2 отделни зони. Има вграден захранващ блок и двойно бронирана сирена. Охраняемите зони са изпълнени като двойно балансирани вериги, програмируемо изключваеми. Системата се управлява чрез дистанционно управление, излъчващо динамичен код. Предлага възможност светодиодна индикация за захранване, охрана, аларма, звукова индикация, включване и изключване, поотделно индикиране състоянието на четирите зони. Притежава 15А релеен изход за включване на допълнителни устройства, допълнителна сирена, телефонен набирач, пейджър и др. Системата се предлага с 3 с динамичен код на управление.

3 години гаранция

МИКРОПРОЦЕСОРНА ДОМАШНА ОХРАНИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА SATURN HOME 3R
(динамичен код)

МОНТАЖ
Монтажа на системата се извършва в следния ред:
- монтира се първо кутията на алармената централа с помощта на три дюбела към
стената, чрез трите отвора предвидени на задната страна на кутията;
- монтират се всички датчици на предварително определени места;
- прокарват се всички кабели от датчиците до централата, като се предвижда и
кабел за непрекъснато мрежово захранване към ел. таблото.

СВЪРЗВАНЕ
Към всяка зона могат да се свържат произволен брой стандартни охранителни датчици
(нормално затворени контакти за аларма и саботаж, със захранване 12 волта или без захранване
- например магнитоконтактни и др.). Изискването към датчиците е да осигуряват минимум 0.5 сек. отворено състояние на контактите си при сработване, а към броят им изискванията са две; първо - общата консумация на всички датчици и допълнителни устройства захранвани от централата да не надвишава 100 мА и второ - общото допълнително съпротивление внесено от кабелите и затворените контакти на датчиците да не надвишава 300 ома за всяка зона (да се има в предвид че повечето датчици имат последователно на алармените си контакти защитно съпротивление от 10 до 30 ома, което обикновено е описано в техническите му характеристики).


Датчиците се свързват по следния начин: всички алармени контакти се свързват
последователно, като веригата започва от клема минус, минава през тях и завършва в
съответната зона. За датчиците които изискват захранване, то се свързва съответно към клеми плюс и минус 12 волта. Тамперните контакти на датчиците могат да се свържат по два начина.
Ако втора зона е програмирана като 24часова те се свързват последователно от минус 12 волта към нея. Ако и двете зони са моментални тамперните контакти на датчиците се свързват последователно на алармените на датчика. Тамперните контакти на самата централа са свързани вътрешно към зона 2.

Клема - CNTR е изход отворен колектор с активна нула до 50 mA и резистор 1к към +12
волта, за управление на допълнителни автономни сирени или телефонни набирачи сработващи с отпадане на плюс.
Клема - STAT е изход отворен колектор с активна нула при включена система до 50 мА
Захранването на системата се осъществява от мрежата (220V/max - 8W), което се свързва
към свободните изводи на трансформатора, и от акумулатор - оловен необслужваем 12V/1.2Ah, свързан на синия и червен кабел с кабелни обувки ( да не се разменят клемите на акумулатора).


Мрежовото захранване се свързва към таблото от слаботоков предпазител, на който е най-
малко вероятно да не се забележи изгарянето му - например осветлението. Самата централа в покой консумира от 5 до 15 mA/12V.


КОНФИГУРИРАНЕ

За да обучите ново дистанционно поставете J1 за около 1 сек. при което системата издава
един тих тон и светва зона едно, премахнете J1 и сте в режим на обучение. Натискате два пъти някой бутон на дистанционното. При първия път системата издава един тих тон и светва зона (динамичен код) едно. Ако обучението е успешно втория път издава два тихи тона и светва зона 1, а при неуспешно обучение (например неверен ключ на дистанционното или неприети два последователни кода), втория път издава един дълъг тон и светват двете зони и в двата случая системата излиза от режим на обучение. По този начин може да обучите до 14 различни дистанционни. Ако едно дистанционно е обучено вече, то не може да се обучи повторно - записва се на същото място. Ако обучите повече от 14 различни дистанционни, 15 то изтрива първото, като вече докладването на броя на обучените дистанционни няма да е вярно. За да изтриете всички дистанционни - изключете захранването (мрежа и акумулатор) изчакайте поне 20 сек. да се разредят електролитите, поставете J1 и включете захранване. 10 сек двете зони мигат последователно, след което системата издава един тих тон и остава да свети зона 1, премахнете J1 и всички дистанционни са изтрити, а новите се обучават по вече описания начин.


Определянето на типа на втора зона става по следния начин - поставете J1 след 1 сек светвазона едно и системата издава тих тон, като режим на обучение, но не премахвате J1, След десет секунди едната зона започва да мига бързо:
първа зона мига - втора зона е обикновена моментна и системата има два режима
на охрана втора зона мига - втора зона е 24 часова и системата има един режим на охрана.
Може да сменяте режима с двата бутона първи за първия режим и втори за втория и след
това премахвате J1. По подразбиране втора зона е моментна.

 

ПУСКАНЕ
Пускането на централата се извършва в следната последователност: след като са свързани
всички кабели се поставя и свързва акумулатора, при което централата издава три тихи тона за изключване и вече е работоспособна и след това се пуска мрежовото захранване, при което трябва да светне зеления индикатор. Проверява се работата на всички датчици ( след като се изчака времето им за установяване около 1 мин.), ако не работят датчиците се проверява изправността на тънката писта до плюсовата клема, която изпълнява ролята на предпазител за захранването на датчиците. Накрая се поставя капака на централата и се проверява правилната работа на всеки датчик. При проблем в зона 2 (непрекъснато светене на индикацията и предизвикване на аларма от нея при всяко включване), да се проверят двата тампера в централата.

Отзиви

No customer comments for the moment.

Напишете отзив

Алармена система за дома или офис

Алармена система за дома или офис

BSM Saturn Home 3 е предназначена за охрана на малки обекти – апартаменти, магазини, офиси, складове и други обекти с до 2 отделни зони. Има вграден захранващ блок и двойно бронирана сирена.

Напишете отзив